Kutup Yıldızı Büyük Harfle Mi Yazılır

Kutup Yıldızı bir gök cisminin özel adı olduğu için baş harfleri büyük yazılır: Kutup Yıldızı

Küçük harfle yazıldığı takdirde kutuplarla ilgisi olan herhangi bir yıldızı ifade eder; belli bir gök cismi anlamına gelmez.

Akdeniz'i köpürten Osmanlı leventleri Alper Uygur. Dünyanın kendi etrafında döndüğü sanal ekseni gökyüzüne uzatırsak Kutup Yıldızı'ndan geçer. Bu sabit konumunu süreklilikle korumasından dolayı Kutup Yıldızı'na "Demir Kazık" adı da verilir. Kutup Yıldızı'na bakarak geceleyin yönümüzü bulabiliriz. Eğer kutup noktasındaysak, yıldız tam tepede, ekvatordaysak, yıldız tam ufuk çizgisinde belirir. Bulunduğumuz yerle açısını hesaplayıp hangi enlemde olduğumuzu da tespit edebiliriz.
(Alper Uygur, Bizim Korsanlar: Akdeniz'i köpürten Osmanlı leventleri, s. 154)Kutup Yıldızı2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır. Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur