Gelirgelmez Nasıl Yazılır

"Gelir gelmez" ayrı yazılır. Gelirgelmez şeklindeki bitişik yazım yanlıştır.

TDK kurallarına göre bu iki ayrı fiilden oluşan bir ifadedir.

Basılı kitaplarda da bu ifadenin böyle yazıldığına dair bir örnek:

Bir köyün diline düştü. Atiye, gelinini suya, kapı komşuya götüremez oldu. Halit şehre gider gitmez köyün erkeği kapısında kırıklığa dolandı. Halit köye gelir gelmez, orada burada kavgaya tutuştu. Bir, Halit köyün delikanlısının yolunu çevirdi; bir, onlar Halit'in önüne geçtiler. Derken Zekiye'yle Halit'in arası açıldı.
(Latife Tekin, Sevgili Arsız Ölüm)


Gelirgelmez Nasıl Yazılır2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır. Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur