Hoşçakal Nasıl Yazılır

Hoşçakal TDK ve Dil Derneği yazım kılavuzlarına göre yanlış yazımdır. Doğrusu "hoşça kal" şeklinde ayrı yazımdır.


Bu söz çok söylenmekten kalıplaşmıştır hatta "hoşça" kelimesinin anlamı düşünmeden kullanıldığı bile söylenebilir fakat her halükarda "hoşça kal" dendiğinde verilen mesaj ve gerçekleşen merasim bu şekilde yazılan ifadenin anlamına uymaktadır.

Basılı pek çok eserde de Hoşçakal'ın birleşik yazıldığı görülmektedir ama TDK ve Dil Derneği arasında fikir birliği varken, birleşik yazımı gerektirecek, kalıplaşmışlıktan doğan yeni bir anlam ve telaffuz yokken ve daha da önemlisi birleşik yazım henüz çoğunluk haline gelmemişken yani baskın bir galat-ı meşhur olmamışken birleşik yazımda ısrar etmek çok da anlamlı değildir.

Doğru yazım ayrı yazımdır: "Hoşça Kal!"

hoşçakal


Tengri Biz Menen Nasıl Yazılır
Hiç de Nasıl Yazılır
Adres Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır