Bir Milyar Nasıl Yazılır: 1b

Eski parayla 1 milyar yeni parayla 1000 (bin) Lira ettiği için bazen bu sayının yazımında karışıklık çıkmaktadır.

Bir milyar, dokuz sıfırla yazılır: 1000000000

İngilizcede bol sıfırlı sayıları kolay okumak için aralarına virgül konur: 1,000,000,000 ama Türkçede ve diğer Avrupa dillerinde virgül üçerli basamak ayırmak için değil ondalık kesirleri göstermeye yarar. Bir milyar sayısını Türkçe yazarken NOKTA KULLANMAK gerekir: 1.000.000.000

Küsurat olmadığını vurgulamak için 1.000.000.000,00 TL (Bir milyar Lira, sıfır Kuruş) yazılabilir.

Eğer sayıda küsürat da varsa kesinlikle rakam kullanmak gerekir: 1.000.134,50 TL gibi. Fakat bir milyar, iki milyar gibi düz bir sayı söz konusuyla "bir milyar" diye harfle yazılabileceği gibi "1.000.000.000" şeklinde rakamla ya da "1 milyar" şeklinde hem rakam hem harfle yazılabilir. Gazeteler ve çoğu basılı yayın son kullanımı tercih eder çünkü hem okuması ve anlaması kolaydır hem daha az yer kaplar.

Milyar'ın ingilizce kısaltması "b" harfidir. Tıpkı 1k=1000, 1m=1.000.000 olduğu gibi 1b=1.000.000.000 anlamında kullanılır çünkü milyar'ın İngilizcesi billion'dır.

bir milyar


Tengri Biz Menen Nasıl Yazılır
Hiç de Nasıl Yazılır
Adres Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır