Baş Başa Nasıl Yazılır

TDK imla kılavuzu ve Dil Derneği yazım kılavuzu bu konuda hemfikirdir: "baş başa" ayrı yazılır.


Bu bir ikileme olduğu için kalıplaşmış olduğu söylenebilir ama kalıplaşma, ikilemeye yeni bir anlam katmamış ve yeni bir telaffuza, ses kaynaşmasına yol açmamıştır. Bu nedenle, ne kadar kalıplaşmış olursa olsun "baş başa" kalıbı birleşik değil ayrı yazılmalıdır.

başbaşa


Tengri Biz Menen Nasıl Yazılır
Hiç de Nasıl Yazılır
Adres Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır