Çağ Dışı Ayrı Mı Yazılır

TDK İmla Kılavuzu'na göre 'çağ dışı' ayrı yazılmaktadır.

Dil Derneği Yazım Kılavuzu ise 'çağdışı' şeklinde birleşik yazımı doğru kabul etmektedir.

Bu ifade ('çağ dışında gerçeklemiş olaylar' gibi) yer bildiren bir isim olarak değil ('çağdışı bir insan' gibi) niteleyici bir sıfat olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan birleşik yazılması daha doğru olacaktır çünkü 'dışı' kelimesi normalde edat işlevi görürken burada iki kelime yan yana özel bir anlam kazanıp sıfat haline gelmiştir.

Ayrıca birleşik yazımın çok daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz.

Hiçbirşey Nasıl Yazılır
Herşey Ayrı Mı Yazılır
Birşey Ayrı Mı Yazılır
Açıkhava Ayrı Mı Yazılır
Herşey Nasıl Yazılır
Kayyum mu Kayyım mı Hangisi Doğru