Ters Esh Döngü Harfi (Kuyruklu 9) Nasıl Yapılır - ƪ

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.

Kuyruklu 9 harfi kopyala:

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ağlama Sesi Nasıl Yazılır: "Ühü ühü"

Ağlama sesi için genelde "Ühü ühü" kullanılır


Aslında "ağlamak" yansıma fiildir. Yani "Ağ!" şeklinde bağırmaktan türemiş bir fiildir. Osmanlıcada da kullanılmış olan "ah etmek" de aslında "Ağ etmek" yani ağlama sesi çıkarmak, ağ'lamak, ah'lamak anlamındadır.

Kaşların arasından/Domdom kurşunu değdi/Bir avcı vurdu beni/Bin avcı beni yedi/"Ah!" dedim, ağladım/Yaremi bağladım...
Dümdüm Kurşunu, halk türküsü

Dolayısıyla ağlama sesi olarak "Ah!" yazmak da yanlış olmaz. Yalnız günümüzde "âhını almak", "ah etmek" özel bir anlama kavuştuğu için yanlış anlaşılabilir.

Şiddetli ağlama ise "Hüngür hüngür ağlamak" şeklinde ifade edilir ve bu ifadeye de ağlarken çıkan ses yansımıştır.

Matbu literatürümüzden bir alıntı yapalım:

Alman amirali, haritalara bir göz gezdirdikten sonra hüngür hüngür ağlamağa başladı ve nihayet imzalamağa razı oldu. Montgomery, teslim şartlarını birer birer...
4 Mayıs 1945, Akşam


_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Afedersiniz Nasıl Yazılır

Affetmek kelimesi iki F harfiyle yazıldığı için "affedersiniz" kelimesi de iki F harfiyle yazılır. TDK sözlükte affetmek eylemi vardır, "afetmek" diye bir eylem yoktur.

Bkz. Birleşik Sözcüklerin Yazımı

- Affedersin, Ermeni...
- Affedersiniz, siz bahar mısınız?
- Affedersiniz bölüyorum ama...
- Seviyorsan affedersin
- Çok affedersiniz kendisi biraz ahmaktır
yazımları doğrudur.

- Afedersin, Ermeni...
- Af edersiniz, siz bahar mısınız?
- Afedersiniz bölüyorum ama...
- Seviyorsan af edersin
- Çok afedersiniz kendisi biraz ahmaktır
yazımları yanlıştır.

TDK literatüründen bir alıntı yapabiliriz:

Bu şekildeki yabancı kelime istimali hakkındaki düşüncelerimiz gizli ruhiyata, affedersiniz "psikoloji" ye kadar getirebilir. Yüksek medeniyetli yeni bir sahayı istilâ...
TDK, Dil Davası


_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Affetmek Nasıl Yazılır

Affetmek kelimesi iki F harfiyle yazılır. Af kelimesinden tek F harfi vardır ama kelimenin Arapça kökü 3 sessiz harften (عفو) (ayın-fe-vav) oluştuğu için fiil çekiminde iki F kullanılmaya devam etmektedir çünkü Türkçede o şekilde kalıplaşmıştır.

Affetmek fiilinden sonra sesli harfle başlayan ek gelirse T harfi D'ye dönüşür. Tıpkı etmek fiiline ek gelince T'nin D'ye dönüşmesi gibi.

- Kendini affetmek
- Affetmek ve unutmak iyilerin intikamıdır
- Affeden kadın
- Affedin beni
- Affedersiniz
yazımları doğrudur.

- Kendini afetmek
- Af etmek ve unutmak iyilerin intikamıdır
- Affeten kadın
- Afvedin beni
- Afedersiniz
yazımları yanlıştır.

Matbuatımızdaki yazım örnekleri de bunu doğrular niteliktedir:

Bu kanunla güdülen maksat bir adamı affetmek değildir; örnek İnsan diye onları gelecek nesillere göstermektir.
26 Haziran 1948, Akşam

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Afyonlular Nasıl Yazılır

"Afyonlular", kesme işareti kullanmadan bitişik yazılır çünkü -li türetme eki yeni bir kelime yaratmıştır.

Benzer durumlar için bkz. Adanalılar nasıl yazılır, Ankaralı nasıl yazılır

Bu kelime, Afyonkarahisar şehrinden olan kimseleri değil de afyon sahibi, afyon etkisi altındaki kimseleri kast ederek kullanılıyorsa da kesme işareti kullanmadan birleşik yazılır.

- Dünya Afyonlular Günü
- Afyonlu olduğunu anlamak
- Afyonlu terzi
- Afyonlular çok cesur insanlardır
yazımları doğrudur.

- Dünya Afyon'lular Günü
- Afyon'lu olduğunu anlamak
- Afyon'lu terzi
- Afyonlu'lar çok cesur insanlardır
yazımları yanlıştır.

Matbuatımızdaki örnekler de bu yazımı doğrulamaktadır:

...Bu afyonlu sözlere kulak asmayınız. Her yerde.....hürriyete rehberlik etmiştir. Bu beyannameyi kaleme alan memleket evlatları...
15 Şubat 1947, Hür

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ağladığımı Nasıl Yazılır

Ağladığımı, birleşik yazılır ve yumuşak G kullanılır.

- En son ne zaman ağladığımı hatırlamıyorum
- Oturup ağladığımı yazacaktım
- Sinirden ağladığımı bilirim
- Ağladığımı zannediyordu
yazımları doğrudur.

- En son ne zaman ağladığı mı hatırlamıyorum
- Oturup ağladıımı yazacaktım
- Sinirden ağladımı bilirim
- Ağladığmı zannediyordu
yazımları yanlıştır.

Gazetelerden matbu bir sayfadan bu konuda alıntı yapabiliriz:

...Belki de Frank ile olan telefon mükalememi de dinlemiş......öğrenmişti. Ağladığımı da duymuş...
17 Mart 1941, Vatan


_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ağırkanlı Nasıl Yazılır

Ağırkanlı, birleşik yazılır. TDK kurallarına göre iki kelime yan yana gelerek yeni, özgün bir anlam yaratıyorsa birleşik yazılmaları gerekir.

Bkz. Birleşik Sözcüklerin Yazımı

- Ağırkanlı esnaf
- Ağırkanlılık
- Onlar ağırkanlı adamlardır
- Çok ağırkanlısın
yazımları doğrudur.

- Ağır kanlı esnaf
- Ağır kanlılık
- Onlar ağır kanlı adamlardır
- Çok ağır kanlısın
yazımları yanlıştır.

Bu konuda TDK sitesinden örnek niteliğinde bir alıntı yapabiliriz:

hele o köstekli saati/tik tak ede ede kulaklarımızda/ağırkanlı bir hayattan kurtarırdı bizi/rüzgârla yarışırdık, sular bizi kıskanırdı
Ahmet Yılmaz, İsli Bir Kandil


_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.